Электрон кўргазмалар

Синдаров, Комил

Кечиккан  қассос:  детектив  роман./-Тошкент:  Янги  аср  авлоди,     2017.-352 б.   ISBN:  978-9943-20-228-3   УЎК:821.512.133-3           КБК: 84(5Ў)7

Қўлигиздаги    китоб   жиноят  оламининг  ана   шундай  нихоятда     чигал  ва  ниҳоятда  мураккаб   муаммолари,    сирларига   ечим    излайди.

 


 Сир  сақланмайдиган  касаллик:Тиббий  рисола.-Тошкент:     Янги  аср  авлоди,  2016- 64 б.

ISBN:  978-9943-27-904-9    УЎЛ: 64 (076)

  КБК: 56.9

Бу китобга простата аденомаси хақида маълумот жамланди. Унда касаллик белгилари, ташхис қуйиш усуллари, муложаа турлари хақида суз боради. Шунингдек, простата бези касалликларининг олдини олиш учун махсус машқлар тавсия этилади.


  Қобул,  Нурали

Кечикакан  турналар  (матн):  киссаалар  ва  ҳикоялар / Ташкент:  “Таfakkur”, 2015.-232 б.   ISBN: 978-9943-24-096-4 УЎК:821.512.133-3    КБК:84(5Ў) 7

Ушбу китобда таниқли адибнинг кейинги йилларда ёзган қиссаси ва хикоялари ўрин олган. Сиз бу асарда оламнинг энг олий мавжудоди –инсон аталмиш яратиқнинг феъл-атворидаги кўзга ташланмас нозик ва қабариқ қирралар.


Сотқин /  детектив  роман:  —  Т:  “Sano-stqandart”   нашриёти,  2017  йил.  -228  бет.   ISBN: 978-9943-4882-8-1     

УЎК: 821.11-312.4= 512.133       КБК:84(4Ббр)6

Саргузашт-детектив романлари билан бутун жахон китобхонларига таниш бўлган Жеймс Чейзнинг ушбу “Қопқон” номли асарида урушдан сўнг Италия шахарларида дарбадар кезиб юрган йигит ва унинг ғарийиб хаёти хақида хиқоя қилади.


Ҳозирги  ўзбек   адабий  тилидан  универсалтестлар  тўплами:  ўқув  қўлланма / Тошкент:     Янги  аср  авлоди,  2016 -352 б.     ISBN:978-9943-4882-8-1

УЎК:811.512.133(075)       КБК: 81.2 Ўзб

Мазкур тестлар тўплами ва қоидалар асосан ўқувчиларга мўлжалланган бўлиб, мустақил сабоқлар рукнида тайёрланди. Олимпиада қатнашувчилари ва олий уқув юртига кириш имтихонларига тайёрланувчиларга мулжалланган.


 Шарипова,  Тожихон

Тарих  фанидан  тестлар  ва  савол-жавоблар  тўплами /-Тошкент:  Янги  аср  авлоди,  2017.-320  б.

 ISBN: 978-9943-20-231-3     УЎК: 94(076.1)

 КБК: 63/3

Мазкур китоб мактабларнинг юқори синф уқувчилари, олий уқув юртларининг кириш имтихонларига тайёрланувчи абитуриентлар, университетлар тарих йўналишида тахсил олаётган талабалар учун билимларини ошириш ва мустахкамлаш мақсадида тавсия этилади.


Биз  билган  ва  биллмаган   дунё:  /-Тошкент: Yurist- media  markazi,  2017.-144 б.   ISBN:  978-9943-4706-9-9

УЎК:001.9:008(100)       КБК: 32.816

Китобда хаётимизда рўй бериб турган ажойиб ва ғаройиб ходисалар хамда техника тараққиёти мўъжизалари, оламшумул кашфиётлар хақида хикоя қилинади. Биринчи китобимизни ўқиб эса вақтнинг сирли оламидан тортиб, ноёб соатлар, узун кўприклар, улкан кемалар, хайратланарли дирижабллар, мўжизавий лифтлар, электр станциялари, афсонавий роботлар, антиқа принтерларгача маълумот олишингиз мумкин. Китоб кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.


 Дард  борки,  дармон  ҳам  бор /- Т:  “Аdabiyot  uchqunlari”,       2016  йил,  424  бет.         ISBN: 978-9943-987-36-4

УЎК: 372.416.2           КБК:81.2 Т-49

Юртимиз  шифобахш  ўсимликларга  нихоятда бой диёр. Ушбу рисолада қадимги хақимлар ишлатиб келган табобатда хам қўлланилаётган айрим ўсимликларнинг шифобахш таъсири, маълумотлар кенг таъсир этилган. Китоб тиббиёт ходимлари ва талабалари хамда барча қизиқувчилар учун мўлжалланган.


Феноменал  хотира: хотирани  мустаҳкамлашнинг  70  усули  / -Тошкент: Янги  аср  авлоди,  2016.-176 б.  

ISBN: 978-9943-27-879-0       УЎК: 159.953 

КБК: 88.3

Феноменал хотира-мустахкам ва кучли хотира бўлиб, у мунтазам ташқи ва ички таъсирлар натижасида мияни парвариш қилиш, озиқлантириш, узоқ вақт муаммосиз ишлаши учун шароит яратиб беришга эхтиёж сезади. Мазкур китоб мустахкам хотирага эга бўлган алломалар хаёти ва фаолиятини кузатиш асносида ёзилган. Мутолаа жараёнида тавсияларга амал қилиш ва машқларни тўғри бажариш билан хар бир ўқувчи ўз хотираси ва мия фаолияти учун бемисл хизмат кўрсатади. Мактаб ўқквчилари, айниқса, абитуриент ва талабалар ушбу китобдан жуда қимматли маълумотлар хамда тавсиялар олишлари мумкин.